Record details

Title
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
Statement of responsibility
    Jindřich Štelcl jr.
Other titles
    A contribution to the knowledge of the material composition and chemism of a new occurrence of quartz sandstones ("sun boulders") at the Drahany Upland
Author
    Štelcl, Jindřich, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    s. 33-43, 8 obr. příl.
Year
    1987
Notes
    4 obr., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Keyword
    Chemismu
    Drahanské
    Křemenných
    Látkového
    Nového
    Pískovců
    Poznání
    Příspěvek
    Složení
    Sluňáků
    Vrchovině
    Výskytu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 8. 2010
Import date
    8. 8. 2012