Record details

Title
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
Statement of responsibility
    Petr Welser, Antonín Uher & Václav Pavlíček
Other titles
    Contribution to the knowledge of mineralogy of the locality Mříč near Křemže
Author
    Pavlíček, Václav
    Uher, Antonín
    Welser, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 44
Pages
    s. 5-10
Year
    2004
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    amfiboly
    asociace minerální
    azbesty
    difrakce rentgenová
    dolomit
    granulit
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    moldanubikum Šumavy
    pyroxeny
    ultrabazika
Geographical name
    ČR-Čechy
    Mříč (Český Krumlov, Český Krumlov)
Keyword
    Křemže
    Lokality
    Mineralogie
    Mříč
    Poznání
    Příspěvek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012