Record details

Title
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba
Other titles
    Contribution to the study of Neogene deposits in the surroundings of Kralice nad Oslavou and Březník
Author
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 88
Pages
    s. 177-190
Year
    2003
Notes
    11 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    551.7
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    jíl
    kontrola tektonická
    krystalinikum
    litofacie
    mapa izopachová
    neogén
    oblast snosová
    paleoreliéf
    písek
    podloží
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimentace fluviální
    sedimentace lakustrinní
    štěrk
    těžké minerály
    vrt
Geographical name
    Březník (Třebíč, Náměšť nad Oslavou)
    ČR-Morava
    Kralice nad Oslavou (Třebíč, Náměšť nad Oslavou)
Keyword
    Březníka
    Kralic
    Neogenních
    Okolí
    Oslavou
    Poznání
    Příspěvek
    Sedimentů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012