Record details

Title
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
Statement of responsibility
    Vlastimil Holub
Author
    Holub, Vlastimil
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Pages
    s. 39-41
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Subject group
    fylit
    litologie
    perm-spodní
    poorlická pánev
    red beds
    saxon
    zábřežské krystalinikum
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kounov
Keyword
    14-11
    Hor
    Město
    N.Metují
    Nové
    Orlických
    Permu
    Podhůří
    Poznání
    Příspěvek
Abstract (in czech)
   Litologický profil permských sedimentů, které se zachovaly v podobě izolovaných ker v krystaliniku. Úplný vrstevní sled byl získán vrtem Kn-2 (Kounov). "Pestré sedimenty" (red-beds) patří stratigraficky do spodní části saxonu. V podloží byly zastiženy novoměstské chloriticko-sericitické fylity zábřežské série.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012