Record details

Title
    Příspěvek k poznání povahy granátů z rul pláště dyjského masívu
Statement of responsibility
    M. Gregerová, Z. Koch
Other titles
    Contribution to the knowledge of garnet from the Dyje massif
Author
    Gregerová, M.
    Koch, Z.
Language
    česky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 7
Pages
    s. 251-260
Year
    1988
Notes
    4 obr. a 5 tab. v textu + 7 foto v příl.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Purkyn. brun., Geol.
Classfication no.
    549
Subject category
    Akcesorické minerály
    Difrakční metody v mineralogii
    Nesosolikáty
    Oblast moravskoslezská
    Spektroskopie v infračervené, viditelné a ultrafialové oblasti
Keyword
    Dyjského
    Granátů
    Masívu
    Pláště
    Povahy
    Poznání
    Příspěvek
    Rul
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012