Record details

Title
    Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
Other titles
    New facts about the course of the Libuňka Fault (Bohemian Paradise)
Author
    Čech, Stanislav
    Hradecká, Lenka
    Švábenická, Lilian
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    6
Year
    2010
Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin, tectonics, Late Turonian, lithology, biostratigraphy, macrofossils, foraminifera, calcareous nannofossils
Keyword
    Českém
    Libuňského
    Poznání
    Průběhu
    Příspěvek
    Ráji
    Zlomu
Abstract (in czech)
   V údolí Libuňky v České ráji byl vyhlouben nový mapovací vrt. Křídové sedimenty ve vrtu byly na základě analýzy makrofauny, mikrofauny a vápnitého nanoplanktonu přiřazeny k svrchnímu turonu teplického souvrství. křídové sedimenty , zastižené vrtem, jsou libuňským zlomem tektonicky oddělené od přilehlých pískovců Boreckých skal. Zlom je rovněž doprovázen tělesy bazaltických intruzí. Libuňský zlom je součástí lužické zlomové zóny, která je důležitou tektonickou strukturou českého masivu.
Abstract (in english)
   New facts about the course of the Libuňka Fault (Bohemian Paradise)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014