Record details

Title
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
Statement of responsibility
    Renata Čopjaková, Milan Novák
Other titles
    Contribution to the knowledge of provenience of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands. IV., Garnet mica-schist with tourmaline
Author
    Čopjaková, Renata
    Novák, Milan, 1952-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 88
Pages
    s. 167-175
Year
    2003
Notes
    3 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    chemismus minerálů
    granáty
    karbon-spodní
    konglomerát
    moravikum
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    svor
    turmalín
    valoun
Geographical name
    Bukovinka (Blansko, Blansko)
    ČR-Morava
    Račice (Vyškov, Vyškov)
    Vítovice (Vyškov, Vyškov)
Keyword
    Drahanské
    Granátický
    IV
    Poznání
    Provenience
    Příspěvek
    Slepencích
    Stáří
    Svor
    Svrchnoviséského
    Turmalínem
    Valounů
    Vrchovině
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012