Record details

Title
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
Statement of responsibility
    Pavel Mentlík
Other titles
    Contribution to the research of the recent geomorphological processes in the surrounding of the Prášilské Lake
Author
    Mentlík, Pavel, 1971-
Language
    česky
Source title - serial
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    s. 9-30
Year
    2004
Notes
    8 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 29-30
    il.
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Classfication no.
    551.4
Subject group
    deglaciace
    eroze vodní
    geomorfologie kvantitativní
    glaciální modelace
    jezero
    klimatický efekt
    kontrola litologická
    krystalinikum
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    mapa geomorfologická
    morfologie fluviální
    pohoří
    pohyb svahový
    reliéf
    řícení skalní
    suťový proud
    svah
Geographical name
    ČR-Čechy
    Prášily (Klatovy, Sušice)
    Šumava
Keyword
    Geomorfologických
    Jezera
    Okolí
    Poznání
    Prášilského
    Procesů
    Příspěvek
    Recentních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012