Record details

Title
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
Statement of responsibility
    Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Other titles
    Contribution to the chronology of the slope deformations in the Jablunkov Furrow and the Slezské Beskydy Mts.
Author
    Hradecký, Jan
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 88-90
Year
    2004
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    brázda
    datování C14
    eroze říční
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    holocén
    kontrola strukturní
    pohoří
    pohyb svahový
    příkrov
    reliéf
    řícení skalní
    sesuv
Geographical name
    ČR-Morava
    Nýdek (Frýdek-Místek, Třinec)
    Písečná (Frýdek-Místek, Jablunkov)
    Písek (Frýdek-Místek, Jablunkov)
Keyword
    16-33
    26-11
    Beskyd
    Brázdě
    části
    české
    Deformací
    Jablunkov
    Jablunkovské
    Poznání
    Příspěvek
    Slezských
    Stáří
    Svahových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012