Record details

Title
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
Statement of responsibility
    Petr Skupien, Ján Pavluš
Other titles
    A contribution to the knowledge of stratigraphic position of magmatic rocks of teschenite association in the Silesian Unit
Author
    Pavluš, Ján
    Skupien, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1-2
Pages
    s. 96-99
Year
    2013
Notes
    2 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Classfication no.
    551.7
    56
Conspectus category
    56
Subject group
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jílovec
    křída-spodní
    palynologie
    pikrit
    slezská jednotka
    stratigrafie
    těšinit
Geographical name
    Kojetín (Nový Jičín, Nový Jičín)
    Morava (Česko)
    Nový Jičín
    Příbor (Nový Jičín, Kopřivnice)
    Staré Město (Frýdek-Místek, Frýdek-Místek)
    Žilina (Nový Jičín, Nový Jičín)
Keyword
    Asociace
    Jednotce
    Magmatitů
    Pozice
    Poznání
    Příspěvek
    Slezské
    Stratigrafické
    Těšínitové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014