Record details

Title
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
Statement of responsibility
    Hynek Skořepa
Other titles
    Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung der Zusammensetzung der Wälder in den höchsten Lagen der Drahanska Anhöhe
    Contribution to the knowledge of the development of the generic composition of the forests in the higher positions of the Highlands of Drahany
Author
    Skořepa, Hynek, 1975-
Language
    česky
Source title - serial
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    s. 53-70
Year
    2006
Notes
    2 obr.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Stud. Muz. Prostějov.
Classfication no.
    551.7
    561
Conspectus category
    56
    630
Subject group
    analýza pylová
    archeologie
    holocén
    kvartér Českého masivu
    lesní hospodářství
    paleoekologie
    rašeliniště
    recent
    vegetace
Geographical name
    Benešov (Blansko, Boskovice)
    Drahanská vrchovina (Česko)
    Morava (Česko)
    Pavlovské mokřady (Drahanská vrchovina)
Keyword
    Drahanské
    Druhové
    Lesů
    Polohách
    Poznání
    Příspěvek
    Skladby
    Vrchoviny
    Vyšších
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012