Record details

Title
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
Statement of responsibility
    Petr Lochovský
Other titles
    A contribution to the issue of occurrence and composition of humine substances in waters of the catchment area of the Fláje reservoir
Author
    Lochovský, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 3
Pages
    s. 3-7
Year
    2003
Notes
    1 obr., 9 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Příloha časopisu Vodní hospodářství, roč. 53, č. 10 (2003)
    Zkr. název ser.: VTEI - Vodohospod. techn.-ekon. Inform.
Classfication no.
    556
    628.1
Conspectus category
    556
    626/627
Subject group
    chromatografie
    hliník
    kvalita vody
    kyselina huminová
    mangan
    monitoring
    nádrž vodní
    organická substance
    uhlík organický
    úprava vody
    voda povrchová
    železo
Subject category
    2001-2003
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Fláje, přehradní nádrž (Česko)
    Krušné hory (Česko a Německo)
    Meziboří (Most, Litvínov)
Keyword
    Fláje
    Huminových
    Látek
    Nádrže
    Povodí
    Problematice
    Přehradní
    Příspěvek
    Složení
    Vodách
    Výskytu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 10. 2009
Import date
    8. 8. 2012