Record details

Title
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
Statement of responsibility
    Jan Mazáček, Jan Pancl
Other titles
    Contribution to the current problem of home ore resources utilization
Author
    Mazáček, Jan
    Pancl, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 3
Pages
    s. 68-71
Year
    1991
Notes
    1 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    ekonomika surovin
    prognózy
    rudy
    suroviny stopových prvků
    suroviny vzácných zemin
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    ČSFR
    svět
Keyword
    Domácích
    Problematice
    Příspěvek
    Rudních
    Současné
    Surovin
    Využívání
Abstract (in czech)
   Za rozhodující faktor, kdy a jak bude prvotní rudná surovinová základna využívána se pokládá nalezení a ověření nejefektivnějšího uplatnění užitkových složek z druhotných zdrojů v nových materiálech všech typů, což ovlivní i výši jejich spotřeby. Celková problematika prvotních rudných surovin ČSFR vyžaduje pohledy z různých hledisek. Článek byl připraven na základě poznatků o českém a slovenském rudném hornictví koncem roku 1990. Jsou uvedeny údaje o prognóze spotřeby stopových a vzácných prvků ve světě do r. 2000 a diagram obsahů vybraných neželezných kovů v rudách ve světě a u nás
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012