Record details

Title
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
Statement of responsibility
    Jan Šrámek, Josef Ježek
Other titles
    Contribution to the pressure solution of well-sorted sandstones under hydrostatic pressure
Author
    Ježek, Josef
    Šrámek, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Horniny ve vědách o Zemi
Pages
    s. 157-165
Notes
    5 obr., 1 tab., 11 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    cementace
    konference
    model matematický
    pískovce
    pohřbení
    porozita
    rozpouštění pod tlakem
    tlak hydrostatický
Keyword
    Dobře
    Hydrostatického
    Pískovců
    Podmínkách
    Příspěvek
    Rozpouštění
    Tlakovému
    Tlaku
    Vytříděných
Abstract (in english)
   Mathematical model of two limit cases, cubic and rhombohedrally ordered spherical grains of uniform size under conditions of a hydrostatic pressure proved theoretically a higher influence of pressure solution on the reduction of porosity than displayed the cementation. The looser the packing of the grains, the more significant is the role of the pressure solution. In the case of closer-rhombohedral-ordering of spherical grains the reduction of porosity by the pressure solution and cementation is the same as under conditions of the uniaxial pressure of overburden sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012