Record details

Title
    Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
Author
    Cetkovský, Stanislav
    Lacina, Jan
Conference
    Ekologie krajiny v ČR (02.02.07-03.02.07 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR
Pages
    s. 21-21
Notes
    Projekt: EVK4-CT-2002-00086
    Překlad názvu: Contribution for typology and urban landscape assessment focused to vegetation cover
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Brno
    greenery of cities
    importance of evaluation of greenery
    Ljubljana
Keyword
    Hodnocení
    Krajiny
    Příspěvek
    Typizaci
    Urbánní
    Vegetaci
    Zřetelem
    Zvláštním
Abstract (in czech)
   Referát se zabývá hodnocením kvality, kvantity a významu vegetace v intravilánech i extravilánech vybraných měst (Brno, Ljubljana a malá města Moravy a Slezska. Pro srovnávací analýzu je stanoveno několik ukazatelů umožňujících diferencovat města a jejich zázemí podle kvality životního prostředí.
Abstract (in english)
   Paper deals with assessment of quality quantity and importance of vegetation within residential area of selected towns (Brno, Ljubljana and small Moravian and Silesian towns). For comparative analysis was made several indicators allows differentiation of towns and its vicinity in accordance with quality of the environment.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012