Record details

Title
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
Statement of responsibility
    Jiří Zikeš, Petr Welser
Other titles
    Contribution to occurrence of "amazonite" from the locality Ptáčkovna near Písek (Southern Bohemia)
Author
    Welser, Petr
    Zikeš, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 48
Pages
    s. 59-63, 1 s. obr. příl.
Year
    2008
Notes
    1 obr., 1 fot., 2 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    548
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    albit
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    krystalová struktura
    mřížkové parametry
    pegmatit
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Písek (Česko)
Keyword
    Amazonitu
    Lokalitě
    Písku
    Příspěvek
    Ptáčkovna
    Výskytu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012