Record details

Title
    Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
Statement of responsibility
    Jan Šrámek
Author
    Šrámek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 1981, č. 3
Pages
    s. 296
Year
    1983
Classfication no.
    549
Conspectus category
    552
Keyword
    Českého
    Jílovitých
    Masívu
    Příspěvek
    Sedimentů
    Vývoji
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 12. 2013
Import date
    20. 5. 2014