Record details

Title
    Příspěvek karotáže ke studiu mechanických vlastností metamorfovaného horninového masívu Escambray
Other titles
    Contribution of logging methods to a study of mechanical properties of metamorphic rock massif Escambray