Record details

Title
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
Statement of responsibility
    Jiskra Hrubanová
Other titles
    The use of logging methods to the solution of lithological profile in the Intrasudetic basin
Author
    Hrubanová, Jiskra
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 26
Subject group
    horizont vůdčí
    karotáž
    paleozoikum-svrchní
    porozita
    profil vrtný
    sedimentologie
    uhelná sloj
    vnitrosudetská pánev
    vulkanismus
Geographical name
    Broumov (Náchod)
    ČR-Čechy
Keyword
    Broumov
    Karotážní
    Litologického
    Metody
    Pánvi
    Profilu
    Překrytů
    Příspěvek
    řešení
    Vnitrosudetské
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012