Record details

Title
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
Statement of responsibility
    Martin Brzák
Other titles
    Contribution to the geomorphology of the southernmost part of the Třebíč Massif
Author
    Brzák, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 105, č. 4
Pages
    s. 347-360
Year
    2000
Notes
    4 obr., 1 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    deskvamace
    durbachit
    granitoidy
    moldanubický pluton
    morfogeneze
    morfostruktura
    pluton
    reliéf
    třebíčský pluton
Geographical name
    ČR-Morava
    Třebíč
Keyword
    části
    Geomorfologii
    Masivu
    Nejjižnější
    Příspěvek
    Třebíčského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012