Record details

Title
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
Statement of responsibility
    Pavel Mentlík
Other titles
    Contribution to geomorphology of the surrounding of Prášilské Lake (basin of the Jezerní Potok stream)
Author
    Mentlík, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 19-41
Year
    2002
Notes
    14 obr., 3 tab., 36 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Subject group
    geomorfologie
    glaciální modelace
    jezero ledovcové
    kar
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    mapa geomorfologická
    moréna
    morfogeneze
    reliéf
    sedimentace glaciální
    systém GPS
Geographical name
    ČR-Čechy
    Prášilské jezero (Klatovy)
    Šumava
Keyword
    Geomorfologii
    Jezera
    Jezerního
    Okolí
    Potoka
    Povodí
    Prášilského
    Příspěvek
Abstract (in english)
   The presented contribution is the first result of geomorphological research in the surrounding of Prášilské Lake in the Bohemian Forest. The purpose of this research is creation of geomorphological information systems for this area. The contribution deals with results of morfometric analysis, which was created in the basin of Jezerní Potok stream area. They were compared with results of geomophological GPS mapping. The mapping was concentrated mainly on glacial forms
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012