Record details

Title
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu
Author
    Fediuk, F.
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 65-68
Year
    1996
Keyword
    Kladrubského
    Koncentrické
    Masivu
    Příspěvek
    Zonálnosti
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012