Record details

Title
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
Statement of responsibility
    Jiří Kalvoda, Ondřej Bábek
Other titles
    Contribution to the age of the lower part of the Rozstání Formation (Drahany Upland, Moravia)
Author
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Kalvoda, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 50-51
Year
    1995
Notes
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    flyš
    Foraminifera
    karbon
    moravský devon a spodní karbon
    sedimenty karbonátové
    visé
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
    Mokrá (Brno-venkov)
Keyword
    24-413
    části
    Drahanská
    Mokrá-Horákov
    Příspěvek
    Rozstáňského
    Souvrství
    Spodní
    Stáří
    Vrchovina
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012