Record details

Title
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
Statement of responsibility
    Josef Dempír
Other titles
    A contribution to the estimation of copper, cadmium, zinc, lead and manganese in drinking water
Author
    Dempír, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 8
Pages
    s. 286-287
Year
    1991
Notes
    3 tab.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    analýza škodlivin
    analýza vod
    atomová absorpční spektrometrie
    Cd (kadmium - 48)
    Cu (měď - 29)
    Mn (mangan - 25)
    Pb (olovo - 82)
    pitná voda
    zinek
Keyword
    Kadmia
    Manganu
    Mědi
    Olova
    Pitných
    Příspěvek
    Stanovení
    Vodách
    Zinku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012