Record details

Title
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
Statement of responsibility
    Jiří jr. Čejka, Alexander Muck
Other titles
    Conribution to the structural chemistry of uranium micas, IV. metaautunite
Author
    Čejka, Jiří, jr.
    Muck, Alexander
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 154, č. 3-4
Pages
    s. 183-193
Year
    1985
Notes
    5 obr., 6 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Classfication no.
    549
Subject category
    druhotné minerály
    fosforečnany, sírany, arseničnany, vanadičnany
    fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
Keyword
    Chemii
    IV
    Metaautunit
    Příspěvek
    Slíd
    Strukturní
    Uranových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012