Record details

Title
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
Statement of responsibility
    Jiří Čejka, Jiří jr. Čejka, Alexander Muck
Other titles
    Contribution to the structural chemistri of uranium micas - V. Metauranocircie I and metauranocircie II
Author
    Čejka, Jiří
    Čejka, Jiří, jr.
    Muck, Alexander
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 155, č. 1-2
Pages
    s. 81-90
Year
    1986
Notes
    3 obr., 4 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Classfication no.
    549
Subject category
    druhotné minerály
    fosforečnany, sírany, arseničnany, vanadičnany
    strukturní mineralogie
Keyword
    Chemii
    II
    Metauranocircit
    Příspěvek
    Slíd
    Strukturní
    Uranových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012