Record details

Title
    Příspěvek ke studiu odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy v Ještědském hřbetu
Statement of responsibility
    Vojtěch Jahn
Other titles
    A contribution to the analysis of outlet conditions in the drainage basin of the Lužická Nisa river in the Ještěd ridge
Author
    Jahn, Vojtěch
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Československé geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 92, č. 3
Pages
    s. 181-191, obr. příl.
Year
    1987
Notes
    1 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Keyword
    Hřbetu
    Ještědském
    Lužické
    Nisy
    Odtokových
    Poměrů
    Povodí
    Příspěvek
    Studiu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012