Record details

Title
    Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu
Author
    Sitek, Libor
    Vala, M.
Conference
    Inženýrská mechanika'95 (33. : 15.05.1995-18.05.1995 : Svratka, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Inženýrská mechanika 95. 2
Pages
    s. 457-462
Notes
    Projekt: GA101/94/1429, GA ČR
    Projekt: GA106/93/2338, GA ČR
Keyword
    Kontinuálního
    Nezatopeného
    Profilu
    Proudu
    Příspěvek
    Rychlostního
    Vodního
    Vysokorychlostního
    Zjišťování
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012