Record details

Title
    Příspěvky k dějinám dolování stříbra 3 (Variant.)
Other titles
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly