Record details

Title
    Příspěvky ke geologii severních Čech 1992 (Variant.)
Other titles
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
    Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
    Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Symposium o středoevropských alkalických vulkanických horninách SCEAVR, Praha 1991
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách
    Zn-spinel a ludwigit z Vysokého Kamene