Record details

Title
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
Statement of responsibility
    Ivo Sitenský
Other titles
    The Czech exploration and mining of raw materials will survive the year 2000? Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991. Section Present raw material base
Author
    Sitenský, Ivo
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
Pages
    s. 99-110
Notes
    15 bibl.
Subject group
    báňská historie
    efektivnost geologického průzkumu
    efektivnost využívání surovin
    ekonomika surovin
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    2000
    ČSFR
    Geologický
    Nerostných
    Průzkum
    Přežije
    Rok
    Surovin
    Těžba
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012