Record details

Title
    Předčasná geologická úmrtí
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    s. 132-144
Year
    2008
Notes
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    50(091)
    55
Conspectus category
    55
    930
Subject group
    biografie
    geolog
    historie geologie
    studie rešeršní
Geographical name
    Česko
Keyword
    Geologická
    Předčasná
    úmrtí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012