Record details

Title
    Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
Other titles
    Preliminary report on the faunal associations of the uppermost Lower and Middle Ordovician of the Saxo-Thuringian region
Author
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Kraft, Petr
    Linnemann, Ulf
    Marek, Jaroslav
    Sá, Artur
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2009
Thesaurus term
    Ordovician, Thuringia, Trilobites, graptolites
Keyword
    Asociacích
    Faunistických
    Nejvyššího
    Ordoviku
    Předběžná
    Sasko-durynského
    Spodního
    Středního
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Předběžná zpráva o faunistických asociacích v anchi-metamorfované silně tektonicky porušené, ale na fosílie bohaté formaci Griffelschiefer v sasko-durynském nejvyšším spodním a středním ordoviku. Bylo studováno téměř 1500 vzorků fauny.
Abstract (in english)
   Preliminary report on the faunal associations of the uppermost Lower and Middle Ordovician of the Saxo-Thuringian region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014