Record details

Title
    Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
Other titles
    Preliminary report on the faunal associations of the uppermost Lower and Middle Ordovician of the Saxo-Thuringian region
Author
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Kraft, Petr
    Linnemann, Ulf
    Marek, Jaroslav
    Sá, Artur
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Roč. 2009
Pages
    3
Year
    2009
Thesaurus term
    graptolites
    Ordovician
    Thuringia
    Trilobites
Keyword
    Asociacích
    Faunistických
    Nejvyššího
    Ordoviku
    Předběžná
    Sasko-durynského
    Spodního
    Středního
    Zpráva
Abstract (in czech)
   V práci je podána předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku.
Abstract (in english)
   In the paper, a preliminary report on the faunal associations of the uppermost Lower and Middle Ordovician of the Saxo-Thuringian region
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012