Record details

Title
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
Statement of responsibility
    Martin Hrubeš, Jiřina Čtyroká
Other titles
    Preliminary results of mapping on Olomouc mapsheet
Author
    Čtyroká, Jiřina, 1939-
    Hrubeš, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 20-22
Year
    1999
Notes
    13 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    Foraminifera
    gravitační skluz
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    neogén
    paleolimnologie
    pelity
    povodeň
    sedimenty klastické
    sklo vulkanické
    spraš
    vápenec
    záplavová niva
Geographical name
    ČR-Morava
    Olomouc
Keyword
    24-224
    Listu
    Mapování
    Olomouc
    Předběžná
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012