Record details

Title
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
Other titles
    Preliminary results of mapping on Olomouc mapsheet
Author
    Čtyroká , Jiřina
    Hrubeš, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    1999
Keyword
    Listu
    Mapování
    Olomouc
    Předběžná
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Mořské sedimenty, bohatá foraminiferová fauna, spodní baden, nálezy krystalků sádrovce, vulkanického skla a křemene. Tektonika v pliocénu, fluviální štěrky Bystřice, niva Moravy, záplavy v r. 1997
Abstract (in english)
   Preliminary results of mapping on Olomouc mapsheet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014