Record details

Title
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Šárka Hladilová
Other titles
    Preliminary report on Miocene mollusca from the Magdalenian localities in the Moravian Karst
Author
    Hladilová, Šárka, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 57-58
Year
    1999
Notes
    14 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    archeologie
    baden
    jeskyně
    karpatská neogenní předhlubeň
    krasová výplň
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    miocén
    Mollusca
    prehistorie
    provenience
    vídeňská pánev
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravský kras
Keyword
    24-23
    24-41
    Krasu
    Lokalit
    Magdalénienských
    Měkkýších
    Miocenních
    Moravském
    Protivanov
    Předběžná
    Vyškov
    Zpráva
Abstract (in english)
   Miocene (predominantly Badenian) molluscs found at the Magdalenian sites in the Moravian karst (the caves Kůlna, V Kolibkách, Žitného, Býčí skála, Hadí, Ochozská, Adlerova and Pekárna) are described. Their source area is most probably represented by Miocene sediments of the Carpathian Foredeep and Vienna Basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012