Record details

Title
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
Statement of responsibility
    Martina Roblíčková, Vlastislav Káňa
Other titles
    New palaeontological research in Barová (Sobolova) cave, Moravian Karst: preliminary report
Author
    Káňa, Vlastislav
    Roblíčková, Martina
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 98, č. 1
Pages
    s. 111-127
Year
    2013
Notes
    4 obr., 5 fot., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    599
Conspectus category
    56
Subject group
    Felidae
    jeskyně
    kras
    Mammalia
    pleistocén-svrchní
    sedimenty jeskynní
    Ursidae
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Keyword
    Barové
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Novém
    Paleontologickém
    Předběžná
    Sobolově
    Výzkumu
    Zpráva
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 8. 2014
Import date
    12. 9. 2014