Record details

Title
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
Statement of responsibility
    Vlastimil Holub, Adolf Malecha
Other titles
    Preliminary geological results of borehole NVr-1 in České Budějovice - Nové Vráto
Author
    Holub, Vlastimil
    Malecha, Adolf
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Pages
    s. 94-98
Year
    1991
Subject group
    blanická brázda
    budějovická pánev
    karbon
    křída-svrchní
    litologie
    perm
    profil vrtný
    stratigrafie
Geographical name
    České Budějovice
    ČSFR-Čechy
    Nové Vráto
Keyword
    Budějovicích
    Českých
    Geologické
    Novém
    NVr-1
    Předběžné
    Vrátě
    Vrtu
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012