Record details

Title
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (Moldanubikum, Český masiv)
Other titles
    Preliminary results of the geological mapping near Borová Lada (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
Author
    ,
    Verner, Kryštof
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2005
Thesaurus term
    Moldanubicum, granite Weinsberg, granite Eisgarn, structural geology, petrology
Keyword
    Borové
    Český
    Geologického
    Lady
    Mapování
    Masiv
    Moldanubikum
    Okolí
    Předběžné
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Během geologického mapování mezi Borovou Ladou a Březníkem byly petrologicky a strukturně zkoumány metamorfity a granitoidy dané oblasti. Metamorfity jsou zastoupeny migmatitizovanými pararulami, granitoidy pak granity typu Weinsberg, Eisgarn, amfibol-biotitickým dioritem, aplitickými granity a žilami granitového porfyru. V metamorfitech byly zaznamenány deformační fáze S1 a S2. Strukturní pozice magmatitů je dána jejich vzájemným postavením a magmatickou stavbou.
Abstract (in english)
   Preliminary results of the geological mapping near Borová Lada (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014