Record details

Title
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
Statement of responsibility
    Josef Večeřa
Other titles
    Preliminary results of the categorization of the remnants after ancient mining in Zlaté Hory
Author
    Večeřa, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 118-120
Year
    1995
Notes
    2 obr., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    báňská historie
    ekologie
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    sedání
    těžba surovin
    změny přírodního prostředí těžbou
Subject category
    výsypky
Geographical name
    ČR-Morava
    Zlaté Hory
Keyword
    15-11
    Dolování
    Horách
    Hory
    Kategorizace
    Pozůstatků
    Předběžné
    Výsledky
    Zlaté
    Zlatých
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012