Record details

Title
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
Other titles
    Preliminary results of the lithological and geochemical study of Sm-1 core, Ploužnice horizon, Semily Formation, Krkonoše Piedmont Basin
Author
    Knésl, Ilja
    Martínek, Karel
    Stárková, Marcela
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45, č. podzim
Pages
    5
Year
    2012
Thesaurus term
    Krkonoše Piedmont Basin, Ploužnice Member, lacustrine sediments, Stephanian C, elemental geochemistry
Keyword
    Geochemického
    Litologického
    Obzoru
    Pánve
    Ploužnickém
    Podkrkonošské
    Předběžné
    Semilského
    Sm-1
    Souvrství
    Studia
    Vrtu
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Jádrový vrt Sm 1, který zastihl ploužnický obzor semilského souvrství podkrkonošské pánve poskytl materiál pro vyhodnocení fluviolakustrinních facií. Z měření RFA přenosným spektrometrem vyplynulo, že časté fluktuace hladiny a značné výkyvy v obsazích K spolu s výskytem dolomitu ukazují hydrologicky uzavřený jezerní systém. Postupně rostoucí systém Sr/Ca v závěru sedimentace spodní části vrstevního sledu a velmi zvýšený poměr Sr/Ca v nadložních říčních sedimentech ukazuje na oteplení a ústup jezera díky aridizaci.
Abstract (in english)
   Preliminary results of the lithological and geochemical study of Sm-1 core, Ploužnice horizon, Semily Formation, Krkonoše Piedmont Basin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014