Record details

Title
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
Other titles
    Preliminary results of the lithological and geochemical study of Sm-1 core, Ploužnice horizon, Semily Formation, Krkonoše Piedmont Basin
Author
    Knésl, Ilja
    Martínek, Karel
    Stárková, Marcela
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (Geoscience Research Reports for 2011)
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2012
Thesaurus term
    elemental geochemistry
    Krkonoše Piedmont Basin
    lacustrine sediments
    Ploužnice Member
    Stephanian C
Keyword
    Geochemického
    Litologického
    Obzoru
    Pánve
    Ploužnickém
    Podkrkonošské
    Předběžné
    Semilského
    Sm-1
    Souvrství
    Studia
    Vrtu
    Výsledky
Abstract (in czech)
   Jádrový vrt Sm 1, který zastihl ploužnický obzor semilského souvrství podkrkonošské pánve poskytl materiál pro vyhodnocení fluviolakustrinních facií. Z měření RFA přenosným spektrometrem vyplynulo, že časté fluktuace hladiny a značné výkyvy v obsazích K spolu s výskytem dolomitu ukazují hydrologicky uzavřený jezerní systém. Postupně rostoucí systém Sr/Ca v závěru sedimentace spodní části vrstevního sledu a velmi zvýšený poměr Sr/Ca v nadložních říčních sedimentech ukazuje na oteplení a ústup jezera díky aridizaci.
Abstract (in english)
   New core drilling for stratigraphical, sedimentological and geochemical investigations of mainly lacustrine deposits of the Ploužnice horizon, Stephanian C, were carried out in Krkonoše Piedmont Basin near Ploužnice in 2009. This study is presenting preliminary interpretations of sedimentological and geochemical investigations. Selected major and trace elements were analysed by portable RFA. Core SM-1 is 81 deep and records nearly complete section of Ploužnice member. Both lower and upper lacustrine units are presented and interfingered by fluvial/alluvial red bed unit. Lower unit represents deeper lacustrine facies including offshore, nearshore and palustrine facies dominate in upper unit. Both units are characteristic by frequent lake-level fluctuations. Ploužnice Lake is interpreted as hydrologically closed system with periods of saline water. Geochemical study point to climate as a major control of lake-level fluctuations.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    27. 4. 2014