Record details

Title
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
Statement of responsibility
    Magda Konzalová
Other titles
    Preliminary results of micropaleontological (palynological) study of kaoline deposits in the Karlovy Vary and Podbořany area
Author
    Konzalová, Magda
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 49-50
Year
    1994
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    Doupovské hory
    kaolin
    oligocén
    palynologie
    podkrušnohorské pánve
    terciér
Geographical name
    Bošov
    ČR-Čechy
    Počerny
    Podbořanský Rohovec
    Podlesí
Keyword
    11-21
    11-23
    12-11
    Kaolínových
    Karlovarsku
    Karlovy
    Mikropaleontologického
    Palynologického
    Podbořansku
    Předběžné
    Sokolov
    Uloženin
    Vary
    Výsledky
    Výzkumu
    Žatec
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012