Record details

Title
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
Statement of responsibility
    Marcela Svobodová
Other titles
    Prelmnary results of palynological study of the dark pelitic sediments accompanying the bodies of Štramberk limestone
Author
    Svobodová, Marcela
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 71-72
Year
    1998
Notes
    1 diagr., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Gymnospermophyta
    jílovec
    křída-spodní
    palynologie
Geographical name
    ČR-Morava
    Štramberk (Nový Jičín)
Keyword
    25-21
    Doprovázejících
    Jičín
    Nový
    Palynologického
    Pelitických
    Předběžné
    Sedimentů
    štramberského
    Tělesa
    Tmavých
    Vápence
    Výsledky
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012