Record details

Title
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík, Michal Bíl
Other titles
    Preliminary results of a sedimentological investigation of the Horní Bečva and Pastviny water reservoir sediments (Beskydy and Orlické hory Mts.)
Author
    Bíl, Michal
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 94-98
Year
    2001
Notes
    4 obr., 3 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Subject group
    nádrž vodní
    povodeň
    přehrady
    recent
    rychlost sedimentace
    sedimentace deltová
    sedimentace fluviální
    sedimentace recentní
    studie environmentálních vlivů
    suspenze
    vodní hospodářství
Geographical name
    ČR
    Horní Bečva (Vsetín)
    Pastviny (Ústí nad Orlicí)
Keyword
    14-14
    25-23
    Bečva
    Beskydy
    Horní
    Hory
    Nádrží
    Orlické
    Pastviny
    Předběžné
    Přehradních
    Radhoštěm
    Rožnov
    Sedimentologického
    Sedimentů
    Studia
    Výsledky
    Žamberk
Abstract (in english)
   Bottom sediments of Horní Bečva and Pastviny reservoirs were studied during reservoir draining in year 2000. Three sedimentary facies were defined: 1. delta (mostly sand with intercalation of gravel and phytodetrius), 2. streamline affected sediments (alternation of silty muds, sands, silts and phytodetritus intercalations), 3. calm sediments (muds deposited from suspension). Special features of sedimentation in dam basins are discussed. As a useful stratigraphical tool the finds of artefacts were used for dating some sequences. The sedimentation rates for the muds deposited from suspension are estimated 13,9 to 14,4 mm/y for Horní Bečva and 8 to 9 mm/y for Pastviny reservoir. The sedimentation rates in other facies are difficult to estimate. The total sediments accumulation of flooding in 1997 and subsequent two years recognised in Horní Bečva reservoir through different facies can serve as sure approximation: 3 to 7 cm in the calm areas, 40 cm in the streamline and 90 cm in the delta
   .
   25 to 81 cm of streamline sediments represent the same time interval in the Pastviny reservoir
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012