Record details

Title
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Václav Suchý
Other titles
    Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
Author
    Suchý, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 131-132
Year
    1997
Notes
    1 obr., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    Barrandien
    facie
    pražská pánev
    přídolí
    sedimentologie
    silur
Geographical name
    Beroun
    ČR-Čechy
    Praha
Keyword
    12-24
    12-41
    Barrandienu
    Beroun
    Praha
    Předběžné
    Přídolského
    Sedimentologického
    Silur
    Souvrství
    Svrchní
    Výsledky
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012