Record details

Title
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
Author
    Suchý, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 131-132
Year
    1997
Notes
    Projekt: KSK1042603, GA AV ČR
Keyword
    Area
    Barrandian
    Barrandienu
    Formation
    Preliminary
    Předběžné
    Přídolí
    Přídolského
    Research
    Results
    Sedimentological
    Sedimentologického
    Silur
    Silurian
    Souvrství
    Svrchní
    Upper
    Výsledky
    Výzkumu
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012