Record details

Title
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech
Other titles
    Preliminary results of stratigraphical research of the Jurassic in Olomučany
Author
    Bubík, Miroslav
    Gilíková, Helena
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1-2
Pages
    7
Year
    2013
Thesaurus term
    Callovian, Oxfordian, petrography, palaeontology, biostratigraphy, Foraminifera
Keyword
    Jury
    Olomučanech
    Předběžné
    Stratigrafického
    Výsledky
    Výzkumu
Abstract (in czech)
   Během geologického mapování 1 : 25 000 jurských sedimentů v Olomučanech byly rozlišeny tři různé neformální členy, které popsal již Uhlig (1881): 1. biodetritické vápence (callovian), 2. vápnité spongolity a lavicovité rohovce (Lower Oxfordian), 3. micrite limestones (Middle Oxfordian). Každý z členů má vlastní tafocenózu foraminifer včetně planktonických forem. Výsledek kvantitativní analýzy ukazuje na generální trend prohlubování sedimentace od příbřeží po vnější šelf.
Abstract (in english)
   Preliminary results of stratigraphical research of the Jurassic in Olomučany
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014