Record details

Title
    Předběžné výsledky strukturně geologického studia na listu Jedovnice, Moravský kras
Author
    Černý, Jan
    Melichar, Rostislav
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2012, XV. ročník, Olomouc. Sborník referátů
Pages
    3
Keyword
    Geologického
    Jedovnice
    Kras
    Listu
    Moravský
    Předběžné
    Strukturně
    Studia
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014